Lady Gaga, Lil Baby og Gunna: Dryp HAAAAAAA-AAAAAAAAAHH-AH-AH-AAAAArder

Micah Peters får selskab af Rob Harvilla for at tale 'A Star Is Born'